Patrick Voigt

  • Patrick Voigt posted an update 2 months ago

    Jeśli tarapaty finansowe osób indywidualnych (konsumentów) są tak poważne, że ludzie ci stali się niewypłacalni a, także nie będą w stanie porozumieć się z jednym lub wieloma wierzycielami, mogą złożyć przy sądzie wniosek upadłość konsumencką. Oczywiście takie postępowanie jedynie odracza w czasie realizacja płatności, ponieważ jeśli ktokolwi…[Read more]

  • Patrick Voigt posted an update 2 months ago

    Japoński producent motoryzacyjny ogłosił upadłość w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Byłem bardzo ciekawy jak wygląda taka upadłość konsumenta od strony praktycznej. W końcu jakiś człowiek poradził mojemu mężowi, żeby ogłosił niewypłacalność (upadłość konsumencką). Niniejsze forum zostało utworzone z myślą także osobach, które dopiero…[Read more]

  • Patrick Voigt became a registered member 2 months ago